Yhtiöoikeus – Henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden yhtiöoikeudelliset kysymykset

Ota yhteyttä

Asianajotoimistomme toimii asiamiehenä yhtiöoikeudellisissa riidoissa ja neuvonantajina yritysjärjestelyissä. Neuvomme myös yrityksen hallinnon järjestämisessä sekä toimimme tarvittaessa puheenjohtajana tai sihteerinä yhtiökokouksessa. Tarjoamme yhtiöoikeudellisia palveluita lähinnä pienille ja keskisuurille henkilöyhtiöille sekä osakeyhtiöille Helsingin seudulla.

Yhtiöoikeudelliset asiat

Yhtiöoikeudellisia asioita ovat esimerkiksi yhtiömuotojen hallinnolliset kysymykset, vastuukysymykset ja rahoitukseen liittyvät asiat. Suuri osa yritystoiminnasta tapahtuu yhtiömuodossa. Osakassopimusten merkitys on 

korostunut rahoituksen ja omistuksen eriytyessä osakkaiden kesken. Asianajotoimistomme seuraa aktiivisesti yhtiöoikeuden alan kehitystä, jotta asiakkaita voidaan palvella uusimpien tietojen pohjalta.

Osakassopimus

Osakassopimuksen sisältöä tai muotoa ei ole laissa erikseen säännelty. Osakassopimukseen sovelletaan yksityisoikeudellisia säädöksiä sopimuksista, jonka lisäksi osakassopimusta koskevat yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Osakassopimus on vapaamuotoinen ja se laaditaan kirjallisesti tai suullisesti, mutta käytännössä aina kirjallisesti. Sopimuksen laatimiseen on käytettävä aikaa ja vaivaa, koska sen muuttaminen jälkikäteen on vaikeaa tai jopa mahdotonta, koska muutoksille on saatava kaikkien osapuolten suostumus.

Tutustu hinnastoomme tästä

Me turvaamme etusi yhtiöoikeudessa Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla – ota yhteyttä!

Tavoitat meidät täältä