Talousrikokset

Talousrikosten menestyksekäs hoito Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Talousrikokset ja varallisuusrikokset ovat Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy:n osaamisen ydintä. Olemme avustaneet talousrikosten vastaajia mm. WinCapita-tapauksessa ja Friisilän räjähdysonnettomuudessa. Talousrikosasioissa kyseessä ovat yleensä merkittävät taloudelliset intressit, jonka vuoksi osaavan asianajajan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhain.

Talousrikokset

Talousrikokset erottautuvat muista rikoksista monimutkaisuudellaan, mikä aiheuttaa laajat ja paljon aikaa vievät tutkinnat sekä oikeudenkäynnit. Onnistunut talousrikosasioiden hoito vaatii kattavaa yritystoiminnan ja talousrikoksia koskettavan lainsäädännön tuntemusta. Yleensä talousrikokset ovat kytköksissä verotukseen ja kirjanpitoon, jonka vuoksi rikoksen tutkinta usein alkaa verotarkastuksen yhteydessä. Asianajotoimisto Lex Helsingillä on yritysten kirjanpitoon ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä kattava asiantuntemus, joka takaa menestyksekkään asiakkaan edun turvaamisen.

Konkurssit

Yrittäjä ei voi aina tunnistaa ennakolta konkursseihin usein liittyviä riskejä. Velallisen rikoksen, velallisen epärehellisyyden, voi aiheuttaa pelkästään se, että konkurssiin hakeudutaan myöhemmin kuin osakeyhtiölaissa säädetään.

Ota yhteyttä – turvaamme etusi