Konkurssiin asettamista koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimeen jätettävällä hakemuksella. Tuomioistuimen päätöksellä maksukyvytön luonnollinen henkilö, yritys tai muu oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin.

Konkurssimenettely

Tuomioistuin määrää pesänhoitajan velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä varten. Pesänhoitajan on noudatettava konkurssipesässä ylintä päätösvaltaa käyttävien velkojien antamia määräyksiä ja ohjeita lukuun ottamatta asioita, joissa pesänhoitajalla on yksin päätäntävalta. Konkurssissa velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksissa.

Konkurssi raukeaa, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten maksamiseen tai varoista tuleva kertymä on niin vähäinen, ettei konkurssin jatkaminen ole velkojien kannalta tarkoituksenmukaista.

Konkurssia voidaan kuitenkin jatkaa julkisselvityksenä tuomioistuimen päätöksellä, jos velallisen toimintaan kohdistuu selvitystarpeita. Kun konkurssipesä on selvitetty ja omaisuus myyty, jäljelle jääneet varat jaetaan pesänhoitajan toimesta saatavansa valvoneille velkojille tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti.

Toimistollamme on pitkäaikainen kokemus konkurssipesien pesänhoitajana toimimisesta. Pesänhoitajana toimimme tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatetta noudattaen suhteessa velalliseen ja eri velkojiin. Avustamme velallista ja velkojia myös konkurssihakemusten laadinnassa ja velkojia puolestaan valvontoja, niiden riitauttamista ja takaisinsaanteja koskevissa asioissa.

Tutustu hinnastoomme tästä

Ota yhteyttä konkurssien pesänhoitajaamme – palvelemme Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla!

Yhteystietomme