Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – Hinnasto

Ota yhteyttä

Palveluhinnasto 18.3.2024

Yleiset palkkioperusteet (lisätään arvonlisävero 24 %).

Pääsääntöisesti palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Tehtävän vaikeusasteella ja kysymyksessä olevan etuuden arvolla on merkitystä. Toimisto tekee asiakkaan pyynnöstä kirjallisen hinta-arvion silloin, kun se asian luonteesta johtuen on mahdollista, minkä lisäksi asiakasta pidetään asian edetessä sopivin väliajoin ajan tasalla kustannusten kertymisestä. Palkkio sisältää toimiston yleiskulut, mutta ei suoranaisia kuluja, kuten tuomioistuinten perimiä maksuja. Asianajotoimistoista tehdyn kulututkimuksen mukaan

yleiskulujen osuus palkkion määrästä on noin 50 %. Jäljempänä palveluhinnastossa olevat toimenpiteet ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hintahaarukoista voidaan perustellusti poiketa sekä ylös- että alaspäin, mikäli nämä yleiset palkkioperusteet antavat sille oikeutuksen. Sikäli kuin palkkio laskutetaan työhön käytetyn ajan mukaan, noudatetaan toimistossa vaihtoehtoisesti tai edellä todetun ohella hinnoitteluna 200,00 - 380,00 euroa tunnissa.

 

Palkkioon lisätään arvonlisävero 24 %.

Erityiset palkkioperusteet (lisätään arvonlisävero 24 %)

Asian tutkiminen ja valmisteluKatso yleiset palkkioperusteet. Tuntihinta määräytyy alkavan puolen tunnin perusteella.

 

Neuvottelut ja kirjeenvaihto

Puhelinneuvottelu alkaen36,00 €
 

Neuvottelu toimistossa ja muualla

 

Matka-aika veloitetaan yleisten palkkioperusteiden mukaan.

Katso yleiset palkkioperusteet. Tuntihinta määräytyy alkavan puolen tunnin perusteella
Kirje, sähköposti ja tekstiviesti alkaen36,00 €

Asiakirjojen laatiminen

Katso yleiset palkkioperusteet. Tuntihinta määräytyy alkavan puolen tunnin perusteella.

Oikeudenkäyntiasian hoitaminen

Asian tutkiminen ja valmistelu: katso yleiset palkkioperusteet. Tuntihinta määräytyy alkavan puolen tunnin perusteella.

 

Oikeudenkäyntikirjelmät (myös haastehakemus) alkaen400,00 €

Oikeudenkäyntiasian hoitaminen oikeudessa                320,00 € / alkava tunti

Asianajo käräjäoikeudessa

suullinen valmistelu alkaen600,00 €
välitön pääkäsittely alkaen700,00 €
erillinen pääkäsittely alkaen800,00 €

Asian hoitaminen valitustuomioistuimessa ja erikoistuomioistuimissa

Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian vaativuus korottavana tekijänä.

Valituslupa-asian ja valituksen hoitaminen korkeimmassa oikeudessa

Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian vaativuus korottavana tekijänä.

Muu edustaminen

Edustamiset yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa laskutetaan tuntiveloituksen mukaan tai soveltaen edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita soveltuvin osin.

Konkurssipesän hoito

Noudatamme konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia ja ohjeita sekä Suomen Asianajajaliiton normeja.

Tutustu lakitoimistomme hinnastoon ja ota yhteyttä!

Tavoitat meidät täältä