Sopimusoikeus – Sopimusriidat ja sopimusten laadinta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy hoitaa erilaisia vaativiakin sopimusriitoja. Sopimusten laadinnassa panostamme mahdollisimman pitävien sekä aukottomien sopimusten syntymiseen. Palvelemme pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä yksityishenkilöitä.

Sopimusten laadinta

Asianajotoimistomme laatii huolellisesti ja asiantuntevasti esimerkiksi kauppasopimuksia, esisopimuksia, franchising-sopimuksia, osakassopimuksia, työ- ja johtajasopimuksia sekä vuokrasopimuksia. Suomessa vallitsee pitkälti sopimusvapaus eli sopimuksen osapuolilla on laajat mahdollisuudet päättää sopimuksen sisällöstä. Sopimuksia rajoittavat kuitenkin suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen lainsäädäntö, jotka vaikuttavat sopimisen tapaan ja sopimuksen sisältöön. Sopimuksia laadittaessa on arvioitava, mitä sopimus tarkoittaa käytännössä ja minkälaiset vaikutukset on asialla, josta ei ole lainkaan sovittu. Asianajotoimisto Lex Helsinki tekee sopimukset pitkän kokemuksen turvin, jolloin vältytään yllätyksiltä tulevaisuudessa.

Sopimusriidat

Sopimusriitatilanteissa teemme juridisen arvion ja tarvittaessa edustamme asiakastamme neuvotteluissa ja oikeudenkäynnissä.

Sopimusriita on vaikeimpia riidanmuotoja, koska se on syntynyt entisten sopimuskumppanien välille, jotka ovat toimineet yhteistyössä. Nykyään sopimusriidat saadaan ratkaistua useimmiten sovintomenettelyssä. Sovintomenettelyn kustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin tuomioistuinkäsittelyn.

Sovittelussa voidaan ottaa huomioon seikkoja, joita tuomioistuin ei huomioisi. Viimeisenä keinona asia ratkaistaan tuomioistuimessa, jossa edustamme asiakastamme.

Kustannukset

Laadimme sopimukset tuntiperusteisesti. Työaika sopimuksen laatimiseen vaihtelee riippuen sopimuksen laajuudesta ja juridisen selvittelyn tarpeesta. Juridisesti yksinkertaisen ja lyhyen sopimuksen laatiminen kestää lyhimmillään noin kolme tuntia. Monimutkainen ja laaja sopimus voi viedä aikaa kymmeniä tunteja.

Tutustu hinnastoomme tästä

Ota yhteyttä kun tarvitset apua sopimusoikeudessa – Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla!

Katso kaikki yhteystietomme