Työoikeus – Työoikeusasiat työntekijöille ja työnantajille Helsingissä

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy on hoitanut lukuisia työriita-asioita. Asiakkaan toimialan erityispiirteet otetaan huomioon antaessamme ratkaisuehdotuksen asiasta. Asiakaskuntaamme kuuluvat työntekijät ja työnantajat. Keskitymme erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Työsopimukset ja työriita-asiat

Työoikeudellisiin asioihin lukeutuvat esimerkiksi työsopimukseen, työehtosopimuksen tulkintaan, palkkaukseen, irtisanomiseen ja muihin työsuhteesta aiheutuviin erimielisyyksiin liittyvät asiat.

Työriita-asioihin kuuluvat myös kilpailukielto- ja salassapitosopimukset sekä tietosuoja. Työoikeudellisissa kysymyksissä on suositeltavaa olla yhteydessä asianajajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin mahdollisilta vääriltä tulkinnoilta ja riidoilta.

Huolellinen sopimus rajaa riskejä

Huolellisesti ja etukäteen laadittu sopimus luo selkeät raamit, jotka auttavat välttämään erimielisyyksiä työelämässä. Hyvällä sopimuksella saavutetaan kustannussäästöjä sekä luodaan varmuutta toimintaan. Riitojen paisuminen saadaan vältettyä perusteellisilla ja tehokkailla neuvotteluilla osapuolten kesken.

Työoikeuden tärkeä rooli

Työoikeudelliset kysymykset ovat entistä tärkeämpiä menestyksekkään toiminnan kannalta. Avoin ilmapiiri, riidattomat työehdot ja toimivat pelisäännöt työpaikalla ovat eduksi sekä työntekijälle että työnantajalle. Tavoitteisiin on mahdollista päästä huolellisesti laadittujen sopimusten avulla, joita olemme tehneet useille tyytyväisille asiakkaillemme.

Tutustu hinnastoomme tästä

Apua työoikeudessa Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla – ota yhteyttä!

Yhteystiedot