Valituslupahakemusten määrä kasvoi KKO:ssa

Korkein oikeus julkisti tilastonsa vuodelta 2014

Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2014 yhteensä 2611 asiaa, mikä oli reilut kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa saapuneista asioista oli valituslupahakemuksia, joita kirjattiin kaikkiaan 2310 eli noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Näistä 1280 koski siviiliasioita mukaan lukien vakuutus- ja maaoikeusasiat. Rikosasioita koski yhteensä 1030 valituslupahakemusta. Valituslupia myönnettiin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin 2013 eli yhteensä 122. Ennakkopäätöksiä annettiin yhteensä 104.

Suurin osa korkeimpaan oikeuteen saapuvista asioista on muutoksenhakuja hovioikeuksien ratkaisuihin. Viime vuonna hovioikeuksiin saapui asioita noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin nykyinen jatkokäsittelyn lupajärjestelmä ei vielä ollut voimassa. Vaikka jatkokäsittelylupajärjestelmän voimaantulon jälkeen hovioikeuksien asiamäärät lähtivät laskuun, oli viime vuonna asiamäärissä havaittavissa jälleen kasvua.

Siviiliasioita ratkaistiin eniten

Korkein oikeus ratkaisi viime vuonna yhteensä 2617 asiaa. Ratkaisuista asioista suurin osa eli 1254 oli riita-, vakuutus- ja maaoikeusasioita, kun rikosasioita ratkaistiin kaikkiaan 1148. Hakemusasioita tuli vireille 216 kappaletta ja niitä ratkaistiin 198. Armahdusanomuksiin liittyviä lausuntoja annettiin yhteensä 17.

Käsittelyajat ennallaan

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6 kuukautta. Jos valituslupaa ei myönnetty, oli keskimääräinen käsittelyn kesto 4,8 kuukautta. Jos lupa myönnettiin, kului lupa- ja valitusasian käsittelyyn yhteensä noin 21,1 kuukautta. Käsittelyajat pysyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna.