Tilastokeskus: Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohden on vähentynyt verrattuna vuoteen 2013

uonna 2014 velallisilla oli ulosottovelkaa yhteensä 4 miljardia euroa, noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Perinnässä olevia asioita oli puolestaan yli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.Ulosottovelka ja perinnässä olevien asioiden määrä henkilöä kohden vuosina 2008–2014

Ulosottovelka ja perinnässä olevien asioiden määrä henkilöä kohden vuosina 2008–2014

Luonnollinen henkilö Oikeushenkilö
Velkaa/henkilö Asioita/henkilö Velkaa/ henkilö Asioita/henkilö
2008 16 856 5.5 16 956 7.2
2009 15 910 5.6 18 174 7.3
2010 15 231 5.9 22 507 8.2
2011 14 849 6.6 24 270 8.8
2012 14 994 6.9 23 167 8.8
2013 15 582 7.4 23 752 8.6
2014 16 050 7.1 26 424 8.3

Ulosottovelallisia oli vuoden 2014 lopussa lähes 240 000, näistä oikeushenkilöitä noin 17 800. Yhteensä velallisia oli noin 600 enemmän vuoden 2014 lopussa kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Ulosottovelallisilla oli perinnässä yli 1,7 miljoonaa asiaa, näistä lähes 1,6 miljoonaa asiaa luonnollisilla henkilöillä.

Lähes 221 700 ulosottovelallisesta luonnollisesta henkilöstä 95 prosenttia kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön. Näistä naisia oli 77 800 ja miehiä 133 900. Miehillä oli perinnässä 962 800 asiaa vuoden 2014 lopussa, lähes kolme prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Miesten ulosottovelka oli puolestaan yli kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ulosottovelallisilla naisilla oli vuonna 2014 yhteensä noin neljä prosenttia vähemmän perinnässä olevia asioita ja noin neljä prosenttia enemmän ulosottovelkaa kuin vuotta aiemmin.

Ulosottovelka ja ulosottoasioiden lukumäärät sukupuolittain 2008–2014

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli yhteensä noin 4,5 miljoonaa vuonna 2014. Näistä 37 prosenttia oli vireillä olevia asioita vuoden 2014 lopussa. Ulosottoasioiden määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa, kun tarkastellaan asioita vuodesta 2008 alkaen.

Ulosottoasioiden määrät vuosittain 2008–2014

Vuoden 2014 lopussa vireillä olleista ulosottoasioista suurimpia ryhmiä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat 93 prosenttia kaikista vuonna 2014 vireillä olleista ulosottoasioista. Muita julkisoikeudellisia asioita oli vuonna 2014 vireillä lähes 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös muita yksityisoikeudellisia perintäasioita ja veroasioita oli vähemmän vireillä vuonna 2014 kuin vuonna 2013. Sakkoasioita oli vuonna 2014 vireillä yli 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2014

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muut yksityis- oikeudelliset perintäasiat 384 494 431 275 479 596 548 085 637 033 714 940 701 042
Muut julkis- oikeudelliset asiat 455 635 447 276 417 945 586 004 557 795 525 461 464 046
Veroasiat 309 202 344 030 386 386 383 787 380 653 401 687 389 021
Sakko- ja korvausasiat 101 967 113 838 104 459 66 272 67 955 72 911 98 732
Elatus- apuasiat 23 604 21 426 26 621 25 111 21 946 21 990 21 221
Muut yksityis- oikeudelliset toimenpide- asiat 1 226 1 160 1 025 915 868 1 073 1 213

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksiriippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto