SM: Parannuksia turvapaikkamenettelyyn ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaiseen kohteluun

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

EU-maiden turvapaikkamenettelyä yhtenäistetään ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaista kohtelua parannetaan

Valtioneuvosto esitti ulkomaalaislain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 6. maaliskuuta.Esityksen taustalla on direktiivi, jolla pyritään yhtenäistämään kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevia menettelyjä EU-maissa (menettelydirektiivi). Direktiivi liittyy yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöskokonaisuuteen.

Menettelydirektiivin tarkoituksena on varmistaa hakijoiden nopea pääsy turvapaikkamenettelyyn sekä parantaa päätöksenteon laatua ja tehokkuutta. Suomen turvapaikkajärjestelmä vastaa peruspiirteiltään hyvin direktiivin vaatimuksia. Ulkomaalaislakiin tehdyt muutokset kuitenkin parantavat turvapaikkajärjestelmän selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja kansainvälistä suojelua hakevien yhdenvertaista kohtelua.

Muutoksilla parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten, oikeusturvaa. Muutoksilla myös selkeytetään turvapaikkamenettelyä. Etenkin uusintahakemusten käsittelyä ja maasta poistamisen kieltämistä koskevaa menettelyä yksinkertaistetaan.

Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2015.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja