SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä

Arviointityön tavoitteena oli selvittää, ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat ennaltaehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja terroristisia uhkia.Erityisesti tuli selvittää, onko viranomaisilla riittäviä keinoja ennalta estää tai paljastaa yhteiskunnan kannalta kaikkein vakavimpia rikoksia. Räsänen pitää asiaa kiireellisenä.

- Olen syksyllä antanut toimeksi selvittää asiaa. Turvallisuusympäristömme on muuttunut, ja lainsäädäntöä on välttämätöntä päivittää uudentyyppisiä uhkia varten, jotta poliisi pystyy tehokkaasti ennalta estämään vakavia rikoksia. Muissa pohjoismaissa tämäntyyppinen lainsäädäntö on jo käytössä, ministeri Räsänen toteaa.

Selvityshankkeessa arvioitiin, millä edellytyksillä kotietsintä ja takavarikko voitaisiin poliisilain perusteella tehdä siten, että toimenpiteestä ilmoitettaisiin kohteelle jälkikäteen. Selvityksen mukaan yhteiskunnan kannalta kaikkien vakavimpien rikosten toteutusta valmistelevat henkilöt ovat koko ajan tietoisempia perinteisistä tiedonhankintakeinoista ja pyrkivät toimimaan siten, ettei tieto suunnitelmista tulisi viranomaisten tietoon. Jälkikäteen ilmoitettava poliisilain mukainen etsintä on selvityksen valossa tiedonhankintakeinona välttämätön, jotta rikoksentekosuunnitelmia pystytään havaitsemaan riittävän ajoissa.

Muissa Pohjoismaissa ja suuressa osaa EU-valtioita on mahdollisuus suorittaa kotietsintä vakavien rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi etsinnän kohteen saadessa siitä tiedon vasta jälkikäteen.

- Erityisesti terrorismirikosten ennalta estämisen näkökulmasta lainsäädäntömuutos olisi mielestäni tarpeen. Tällä hetkellä poliisin on vaikea hankkia tietoa yksittäisten radikalisoituneiden henkilöiden suunnittelemista terrorismirikoksista, ministeri Räsänen sanoo.

- Jälkikäteen ilmoitettavan etsinnän salliminen mahdollistaisi esimerkiksi tietokoneella olevan materiaalin tutkimisen, joka ns. yksinäisten susien tapauksessa voi olla tekojen estämisen kannalta aivan ratkaisevaa. Jo selvitysvaiheessa huomiota on kiinnitetty kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen ja yksityisyydensuojaan, ja niitä tulee myös mahdollisessa lainsäädäntöhankkeessa punnita tarkoin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto