Sama asia voitiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:19 Osakeyhtiö - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli vuonna 2003 valtuuttanut erään osakkaan hakemaan rakennuslupaa hänen tosiasiallisesti hallitsemalleen rakennuspaikalle tietyillä rakennuksen etäisyyttä viereisestä rakennuspaikasta koskevilla ehdoilla. Mainittu päätös ei estänyt yhtiökokousta vuonna 2009 kyseisen osakkaan aloitteesta tekemästä päätöstä, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto