Ruotsin korkein oikeus arvioi vastakuulusteluoikeuden toteutumista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin HD antoi viime viikolla päätöksen jutussa, jossa oli kyse vastaajan oikeudesta esittää asianomistajalle kysymyksiä. Asianomistajalle ei voitu pääkäsittelyssä esittää kysymyksiä tämän psyykkisten ongelmien takia, mutta koska vastaaja ei ollut pyytänyt asianomistajan kuulemista uudelleen tuomioistuimen ulkopuolella, hänen katsottiin luopuneen vastakuulusteluoikeudestaan. Kaksi vähemmistöön jäänyttä oikeusneuvosta olivan lopputuloksesta eri mieltä.

HD:n päätöksen otsikko kuuluu seuraavasti:
Om en domstol grundar sitt avgörande endast eller huvudsakligen på uppgifter som en person har lämnat vid förhör utom rätta utan att den tilltalade har haft tillfälle att ställa frågor till denne och inte heller kan anses ha avstått från sin rätt, föreligger det ett rättegångsfel. Fråga om den tilltalade har avstått från denna rätt.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto