Ruotsin HD: Sveitsiin ei voitu luovuttaa in absentia-tuomion perusteella tapauksessa vallinneissa olosuhteissa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin korkein oikeus (HD) on hiljattain päättänyt olla luovuttamatta pitkään vankeusrangaistukseen tuomittua henkilöä Sveitsiin. Kyse oli tapauksesta, jossa henkilö oli tuomittu poissaolevana tilanteessa, jossa hänellä ei ollut ollut lopullista tietoa syytteiden sisällöstä ja lisäksi kutsu pääkäsittelyyn oli annettu tiedoksi ainoastaan kuuluttamalla.

HD:n resiitti kuuluu seuraavasti:
Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffande en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff i sin utevaro utan att ha underrättats om hur anklagelsen mot honom slutligt kom att utformas och efter att ha delgetts kallelse till förhandling enbart genom kungörelsedelgivning.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto