Ruotsin HD: lapsen huoltoa ym. koskeva asia pitää saada tutkittavaksi jossain käräjäoikeudessa, vaikka lapsella olisi salatut henkilötiedot

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin korkein oikeus katsoi, että mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää, että henkilö saa asiansa tutkittavaksi tuomioistuimessa. Lapsen henkilötietojen salaus ei saa johtaa siihen, että huoltoa koskevaa asiaa ei lainkaan saisi tutkittavaksi tuomioistuimessa. Toissijainen yleisforum eli Tukholman käräjäoikeus oli siten toimivaltainen tutkimaan asian.

Ratkaisun otsikko kuuluu seuraavasti:
Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto