Rikosvahinkokorvaus oli maksettava, vaikka uhri ei uskaltanut vaatia korvausta tekijältä

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko - Henkilövahinko

A oli joutunut törkeän pahoinpitelyn ja vapaudenriiston uhriksi. Hän ei ollut käräjäoikeudessa vaatinut asianomistajana korvausta rikoksentekijöitä kohtaan. Ottaen huomioon A:han kohdistettu väkivalta ja mahdollinen uhkaaminen vakuutusoikeus katsoi, että hänellä oli ollut perusteltu syy pelätä itsensä ja omaistensa turvallisuuden puolesta. Tämän vuoksi A:n ei katsottu laiminlyöneen rikosvahinkolain 23 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, mitä hänen kohtuudella olisi pitänyt tehdä saadakseen oikeutensa vahingonkorvaukseen tuomiolla vahvistetuksi.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -