Riitaisassa kiinteistöasiassa olisi tullut osoittaa asia tutkittavaksi oikeudenkäynnissä.

KKO:2015:13 Yhteismetsä - Etuosto-oikeus Kiinteistön kauppa Maakaari - Kirjaamismenettely Lainhuudatus

Ostajalle oli myyty kahdella samana päivänä vahvistetulla kauppakirjalla ensin yhteismetsäosuus erikseen ja sen jälkeen kiinteistö, johon oli kuulunut yhteismetsäosuus. Yhteismetsän osakaskunnan ohjesäännössä oli yhteismetsälain 18 §:n 1 momentin mukainen määräys yhteismetsän etuosto-oikeudesta erikseen myytyyn yhteismetsäosuuteen. Yhteismetsän hoitokunnan päätettyä käyttää etuosto-oikeutta ostaja ei ollut moittinut päätöstä yhteismetsälain 44 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa. Ostaja oli kuitenkin hakenut yhteismetsäosuuteen lainhuutoa, jonka myöntämistä yhteismetsän osakaskunta oli vastustanut. Ostaja oli katsonut ostaneensa yhteismetsäosuuden yhteismetsän osakkaana. Korkein oikeus katsoi päätöksestä ilmenevillä perusteilla, että kirjaamisviranomaisen olisi pitänyt osoittaa riitaiseksi tullut asia tutkittavaksi oikeudenkäynnissä. (Ään.)