RHO arvioi rangaistusta lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

RHO:2015:2 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Lieventämisperuste

Syyttäjä vaati A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen korottamista (KO: 1 v 10 kk).

A vaati, että hänelle tuomittavaa rangaistusta tuli lieventää , koska hän oli pyrkinyt edistämään rikostensa selvittämistä ja hakeutunut oma-aloitteisesti hoitoon. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut siitä, ettei A:n voitu katsoa edistäneen rikostensa selvittämistä rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

A:n hoitoon hakeutumisen osalta hovioikeus lausui seuraavaa. A oli hovioikeudessa esittänyt uutena kirjallisena todisteena 7.11.2014 päivätyn lääkärinlausunnon osoituksena nykytilanteestaan ja halustaan hankkia psykoterapeuttista apua nyt kysymyksessä olevista teoista ilmenevään ongelmaansa. Lausunnosta kävi ilmi, että A:ta hoitava lääkäri oli tavannut A:ta yhteensä 25 kertaa, kun terapiakäyntejä 3.12.2013 päivätyn lääkärinlausunnon antamisen ajankohtana oli ollut 12. Terapiakäyntien lukumäärä ja se, että A oli jatkanut terapiaa myös käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen, osoittavat sinänsä A:n sitoutumista hoitoon. Toisaalta uudessa lausunnossa oli vastaavalla tavalla kuin 3.12.2013 päivätyssä lausunnossa todettu, että sopivaa pitkäjänteistä terapiaa suunniteltiin parhaillaan ja että toistaiseksi A jatkoi potilaana harvajaksoisesti kriisivaiheen psykoterapiassa ainakin oikeudenkäyntiin saakka. A:lle soveltuva pitkäaikainen hoito oli ollut suunnitteilla jo noin vuoden ajan. Sen toteutuminen ja jatkuminen oikeudenkäynnin jälkeen oli jäänyt epäselväksi. Hovioikeus harkitsi, että A:n hoitoon hakeutuminen lievensi rangaistusta neljällä kuukaudella. Hovioikeus piti oikeudenmukaisena rangaistuksensa A:n syyksi luetuista teoista yhteistä 2 vuoden pituista vankeusrangaistusta.

Huomioon ottaen Väestöliiton asiantuntijalausunnosta 20.6.2012 ilmenevät digitaalisessa mediassa tapahtuvan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset lapsen/nuoren psyykkiseen, seksuaaliseen, sosiaaliseen ja fyysiseen kehitykseen hovioikeus katsoi, että A:n tekojen vahingollista vaikutusta asianomistajille ei voitu pitää vähäisenä. Muilta osin hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut vankeusrangaistuksen määräämisestä ehdottomana.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja