Rahoitusleasingvuokraajalla oli oikeus purkaa puhelinjärjestelmän vuokrasopimus

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:26 Leasing Sopimus - Sopimuksen tulkinta - Sopimuksen purkaminen

A Oy oli tehnyt rahoitusyhtiö B Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen puhelinjärjestelmän hankkimisesta rahoitusleasingjärjestelyllä. Puhelinjärjestelmän oli A Oy:lle toimittanut tilaussopimuksen perusteella C Oy. B Oyj vaati vuokrasopimuksen purkamisoikeutensa perusteella A Oy:n velvoittamista maksamaan erääntyneen vuokraerän ja vahingonkorvausta. A Oy puolestaan katsoi, että sillä oli oikeus purkaa vuokrasopimus vuokrakohteen virheen perusteella ja vaati B Oyj:n velvoittamista palauttamaan maksetut vuokrat. Kysymys vuokrasopimuksen osapuolten oikeudesta purkaa sopimus vuokrasopimuksen yleisten sopimusehtojen perusteella. (Ään.)

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto