Potilasvakuutuskeskus: Potilasvahinkoja korvattiin viime vuonna 2400 – käsittelyaika lyheni hieman

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin 7 952 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Ilmoitukset lisääntyivät hieman (2 %) edellisvuoteen nähden. Korvausratkaisun PVK teki 8 502 tapauksesta, joten ratkaisuja annettiin lähes 850 enemmän (11 %) kuin edellisvuonna

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista noin kolmannes (2 400) katsottiin korvattaviksi. Taso on pysytellyt samana jo useamman vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni 6,6 kuukaudesta 6,4 kuukauteen.
Kuten yleensä, valtaosa (92 %) korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 5 % ja muita vahinkoja 2 %. Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimen ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterien leikkauksissa ja luudutuksissa. Tekonivelleikkaukset näkyvät tilastojen kärjessä vuodesta toiseen pääasiassa niiden yleisyyden takia.
Kaikista korvatuista vahingoista julkisella sektorilla tapahtui 75 % ja yksityisellä 25 %. Tätä selittävät osaltaan volyymierot.
Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista maksettiin viime vuonna kaikkiaan 40,1 miljoonaa euroa, hieman edellisvuotta enemmän. Tilapäisen, pysyvän ja kosmeettisen haitan korvaukset muodostivat yhden kolmanneksen (36 %) maksetusta summasta. Toinen kolmannes muodostui ansionmenetyskorvauksista (33 %) ja viimeinen kolmannes sairaanhoito- ja muista kustannuksista (31 %).