OM: Videoneuvottelun käytön kehittäminen

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Mietinnössä on ohjeet, yhteiset pelisäännöt ja menettelytapaohjeet videoneuvottelulaitteilla tapahtuvia kotimaisia ja kansainvälisiä kuulemisia varten

Työryhmä on lisäksi kartoittanut videoneuvottelulaitteiden käyttämiseen liittyviä tietoturvakysymyksiä sekä niihin liittyviä koulutus- ja henkilöstötarpeita. Mietintö sisältää työryhmän suositukset toimenpiteistä, joilla videoneuvottelulaitteiden käyttöä voidaan yhdenmukaistaa ja tehostaa. Mietintö on käytännön työväline niille, joiden työnkuvaan videokuulemiset kuuluvat.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja