OM: Todistelu hallintolainkäytössä. Lausuntotiivistelmä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Julkaisu sisältää tiivistelmän todistelua hallintolainkäytössä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi annetuista lausunnoista

Julkaisussa esitetään lausunnonantajien näkemyksiä luonnoksesta yleisesti sekä asiakohdittain.Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta lausuntoa 33 taholta. Lausunnon antoi 21 tahoa. Lisäksi 4 ilmoitti, ettei lausu luonnoksesta. Lausunnot olivat pääosin myönteisiä, mutta korkein hallinto-oikeus suhtautui ehdotukseen kriittisesti.

Todistelua hallintolainkäytössä koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto