OM: Seksin osto tulee kesäkuun alusta lähtien rangaistavaksi myös tuottamuksellisena

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain säännöstä täsmennetään. Seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on 1. kesäkuuta 2015 lähtien rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehtynä.

Enää ei siis edellytetä, että seksin ostaja on tiennyt ostavansa seksiä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Hänet voidaan tuomita myös silloin, jos hänen olisi pitänyt epäillä sitä. Teon enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta.

Lainmuutoksen voimaantulo on määrä vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 10. huhtikuuta.

Nykyisen, vuonna 2006 voimaan tulleen säännöksen mukaan teko on rangaistava vain tahallisena. Säännöksen soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tavoite eli parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei tällä hetkellä toteudu tavalla, jota lakia säädettäessä toivottiin.

Säännöksen tiukentamisen voidaan arvioida vähentävän parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksuaalipalvelujen kysyntää. Kysynnän mahdollinen heikentyminen voisi vähentää myös Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan ja ulkomaisten prostituoitujen kohdemaana sekä kannustaa alalla toimivia irrottautumaan prostituutiosta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto