OM: Henriksson: Lähestymiskiellon sähköinen valvonta selvitettäväksi

Sähköistä valvontaa tulisi voida käyttää myös lähestymiskiellon yhteydessä. Näin totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vainoamistilanteita käsitelleen seminaarin yhteydessä Helsingissä 10. helmikuuta

Ministerin mukaan oikeusministeriössä tehdään kevään aikana selvitys siitä, kuka valvontaan määrättäisiin ja miten se voitaisiin toteuttaa. Sähköiseen valvontaan on olemassa tekninen valmius.

Useissa Euroopan maissa on kokeiltu tai käytössä erilaisia teknisiä järjestelyjä, joilla lähestymiskiellon ja vastaavien järjestelyjen antamaa suojaa pyritään parantamaan.

Oikeusministeri kaipasi vainoajille myös hoito-ohjelmia.

- Haluamme oikeusministeriössä kehittää väkivallan tekijöiden hoitoonohjausta. Käynnistämme kevään aikana myös selvitystyön, jossa käydään läpi kansainvälisiä ja kotimaisia tehokkaita, arvioituja malleja väkivallan tekijöiden uusintarikollisuuden vähentämiseksi. Tässä yhteydessä on syytä huomioida myös vainoajien hoito-ohjelmat.

Ministerin mukaan oikeusministeriön hallinnonalalla on kehitetty vankien mahdollisuuksia osallistua väkivallan katkaisuohjelmiin rangaistuksen täytäntöönpanon yhteydessä sekä yhdyskuntapalvelussa. Osallistuminen perustuu rangaistusta kärsivän omaan motivaatioon, ja haasteena on edistää ohjelmiin osallistumista ja taata ohjelmien jatko vankeudesta vapauteen siirryttäessä.

- Joissakin Euroopan maissa on käytäntönä, että rangaistuksen voi suorittaa osallistumalla väkivallan katkaisuohjelmaan vankilan sijaan tai osana rangaistusta.Suomessa tällaisen käytännön ottaminen edellyttäisi erillistä lainsäädäntöä.