Metronkuljettajan liikennerikostuomio purettiin, ei rangaistusta ilman lakia

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:22 Liikennerikos - Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa

A oli lainvoimaisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseen, kun hän oli kuljettaessaan metrojunaa huolimattomuudesta rikkonut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrojunankuljettajan toimintaohjetta aiheuttaen vaaraa toisen turvallisuudelle. Kysymys siitä, perustuiko tuomio ilmeisesti väärään lainsoveltamiseen rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto