Maahanmuuttovirasto: Ihmiskaupan tilanne Suomessa pysynyt vuosia samana

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Vuonna 2014 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli asiakkaana 85 henkilöä. Lisäksi palvelujen piirissä oli noin 60 lasta, joiden huoltaja tai huoltajat olivat järjestelmän asiakkaana. Enemmistö (71 %) järjestelmän asiakkaista oli naisia

Luvut käyvät ilmi Joutsenon vastaanottokeskuksen julkaisemasta Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuoden 2014 tilannekatsauksesta.

Seksikaupan uhreja Suomessa aiempaa useampi

Asiakkaista 45 henkilöä oli joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Valtaosa oli uhriutunut ulkomailla, vain joka viides oli joutunut uhriksi Suomessa.

Työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi oli joutunut 32 henkilöä, heistä valtaosa (81 %) oli uhriutunut Suomessa. Yleisimmin henkilö oli työskennellyt siivous- tai ravintola-alalla.

Viralliset luvut maltillisia

Auttamisjärjestelmään otetaan vuosittain noin 40–60 uutta asiakasta. Vuonna 2014 asiakkaita oli yhteensä 29 eri valtiosta. Nigerialaisten osuus oli 39 prosenttia (21 henkilöä). Seuraavaksi eniten autettiin Vietnamin, Suomen ja Filippiinien kansalaisia – kukin ryhmä käsitti alle 10 henkilöä.

Vanhoja asiakkuuksia myös päättyy, jolloin asiakkaat ohjataan muun avun piiriin. Vuonna 2014 asiakkuuksia päättyi 68. Pitkäaikaisimpia asiakkaita järjestelmä on auttanut vuodesta 2010. Aiempina vuosina auttamisjärjestelmään on otettu asiakkaita seuraavasti: 56 (2013), 48 (2012), 51 (2011) ja 44 (2010).

Osatotuus

Auttamisjärjestelmä tuottaa asiakkailleen palveluja ja tukitoimia, kuten oikeudellista neuvontaa, kriisiapua, terveyspalveluja, tulkki- ja käännöspalveluja sekä majoituksen, toimeentulotuen ja turvallisen paluun järjestelyjä.

Tilannekatsauksen luvut koskevat auttamisjärjestelmän tietoon tulleita tapauksia. Ne eivät kerro koko totuutta ihmiskauppailmiön laajuudesta Suomessa. On mahdollista, että uhrimäärät ovat jonkin verran korkeammat kuin mitä tilastot osoittavat.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja