Kuluttajariitalautakunta: Kaksi ratkaisua poikkeuksellisista olosuhteista ja lennon viivästymisestä

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Lautakunta ei kummassakaan ratkaisussa suosittanut hyvitystä

Toisessa asiassa oli kyse salamaniskusta
Lautakunta toteaa, että salamaniskussa on kyse luonnonilmiöstä. Vaikka säätutkan avulla voidaan jossain määrin vaikuttaa siihen, ettei kone joudu lentämään ukkosrintaman läpi, lentokoneen altistumista salamaniskuille ei voida kuitenkaan täysin estää. On selvää, että lentokone on tarkastettava salamaniskun jälkeen. Lautakunnalla ei ole syytä epäillä lentoyhtiön selvitystä siitä, että yhtiön oli odotettava valmistajan hyväksyntää ennen koneen korjaamista. Lautakunta katsoo, että salamanisku ja valmistajan hyväksynnän odottaminen ovat olleet lentoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Kyse on siten ollut poikkeuksellisista olosuhteista. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.
Lisätietoa Toisessa asiassa oli kyse lähtöselvityksen järjestelmäviasta

Lautakunta katsoo, että lähtöselvityksen järjestelmävikaa voidaan tässä tapauksessa pitää poikkeuksellisena olosuhteena, joka on ollut lentoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja