Kuluttajariitalautakunta ei pitänyt valvontayhtiön antamaa valvontamaksua kohtuuttomana kuluttajariitalautakunta ei pitänyt valvontayhtiön antamaa valvontamaksua kohtuuttomana - Pysäköinnin maksulipukkeen asettamatta jättäminen auton tuulilasille ei ollut vähäinen laiminlyönti


lakitoimisto –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto –  lakimies

Lautakunta ei suosittanut asiassa hyvitystä.

Kuluttajan toimittamasta valokuvaselvityksestä ilmeni, että pysäköintimaksulipukkeessa oli hänen autonsa rekisteritunnus, pysäköintiaika 5.9.2017 kello 13.35 – 17.09 sekä merkintä siitä, että maksu oli oikeuttanut pysäköimään Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueella. Näin ollen lautakunta katsoi kuluttajan suorittaneen pysäköintisopimuksen hänelle asettaman päävelvoitteen, pysäköintimaksun maksamisen. Kuluttajan laiminlyönti, maksulipukkeen asettamatta jättäminen auton tuulilasille, oli kohdistunut pysäköintisopimuksen sivuvelvoitteeseen. Koska laiminlyönti oli estänyt maksun tarkastamisen ja pysäköinnin sopimuksenmukaisuuden valvonnan, sitä ei voitu kuitenkaan pitää vähäisenä. Näin ollen lautakunta ei pitänyt valvontayhtiön antamaa valvontamaksua kohtuuttomana.

YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI. ALUEEN EHDOT.

RR:n valitus koskee AN Oy:n 5.9.2017 kello 15.16 antamaa pysäköinninvalvonta-maksua. RR:n auto oli tuolloin pysäköitynä AN Oy:n valvomalle Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueelle.RR vaatii AN Oy:tä luopumaan perimästä 60 euron suuruista valvontamaksua sekä siihen liittyviä perintäkuluja.
Valvontayhtiön antama valvontamaksukehotus on perusteeton.


RR:lla oli voimassa oleva oikeus pysäköidä alueella valvontamaksun antamishetkellä. Hän maksoi 5,50 euron suuruisen pysäköintimaksun 13.35, mikä oikeutti hänet pysäköimään alueella kello 17.09 saakka. Hän asetti maksulipukkeen auton mittariston ja rattipylvään väliseen tilaan, koska auto oli tila-auto, jonka tuulilasilta ei ylety ottamaan lipuketta pysäköinnin päätyttyä. Lipuke näkyi selvästi kuljettajan sivuikkunasta katsottuna. RR:n palatessa autolle noin kello 15.30 hän huomasi saaneensa valvontamaksukehotuksen.


AN Oy kiistää RR:n vaatimuksen.
Valvontamaksukehotus on perusteltu.
Pysäköinti alueella perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen.
Asiassa on selvää, että alueen pysäköintiehtoja on rikottu. Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueen pysäköintiehtojen mukaan pysäköintimaksulipuke on asetettava näkyvästi esiin tuulilasin sisäpuolelle auton kojelaudalle. RR on itse kertonut laittaneensa lipukkeen mittariston ja rattipylvään väliin.
Pelkkä lipukkeen ostaminen ei synnytä pysäköintioikeutta, vaan lipuke on asetettava näkyville autoon alueen ehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan ehtojenvastaisesta pysäköinnistä seuraa valvontamaksu.

Ratkaisu
Pysäköintialueen ehtojen mukaan alueella pysäköiminen on maksullista ja maksu osoitetaan laittamalla pysäköintimaksulipuke näkyvälle paikalle auton tuulilasille, jotta valvoja voi tarkastaa maksun.
Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että RR:n autossa ei ole ollut pysäköintimaksulipuketta alueen pysäköintiehtojen edellyttämällä tavalla näkyvällä paikalla tuulilasilla valvontamaksukehotuksen antamishetkellä.
RR:n toimittamasta valokuvaselvityksestä kuitenkin ilmenee, että pysäköintimaksulipukkeessa on hänen autonsa rekisteritunnus, CYR-676, pysäköintiaika 5.9.2017 kello 13.35 – 17.09 sekä merkintä siitä, että maksu on oikeuttanut pysäköimään Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueella. Näin ollen lautakunta katsoo RR:n suorittaneen pysäköintisopimuksen hänelle asettaman päävelvoitteen, pysäköintimaksun maksamisen.
RR:n laiminlyönti, maksulipukkeen asettamatta jättäminen auton tuulilasille, on kohdistunut pysäköintisopimuksen sivuvelvoitteeseen. Koska laiminlyönti on estänyt maksun tarkastamisen ja pysäköinnin sopimuksenmukaisuuden valvonnan, sitä ei voida kuitenkaan pitää vähäisenä. Näin ollen lautakunta ei pidä valvontayhtiön antamaa valvontamaksua kohtuuttomana.


Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

vahingonkorvausoikeus –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut –  rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot