Konkurssi - Velallisen asema konkurssissa - Pakkokeinot velallista kohtaan

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

KKO:2015:16

Diaarinumero: S2013/196 Taltionumero: 417 Antopäivä: 2.3.2015

Konkurssiin asetetun osakeyhtiön edustaja A oli määrätty saapumaan tuomioistuimeen vannomaan pesäluettelo oikeaksi. Istunto oli peruutettu, koska kutsua ei ollut saatu annettua hänelle tiedoksi. Konkurssipesän pesänhoitaja oli tämän jälkeen vaatinut A:n määräämistä sakon uhalla allekirjoittamaan pesänhoitajan laatima pesäluettelo. Käräjäoikeuden antamaa uhkasakkopäätöstä ei myöskään ollut saatu annettua A:lle tiedoksi. Käräjäoikeus oli tämän jälkeen määrännyt A:n painostusvankeuteen.

Kysymys siitä, oliko A voitu määrätä vankeuteen varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi vangitsemisvaatimuksesta ja ilman, että häntä oli ensin yritetty saada luopumaan niskoittelusta uhkasakolla. Kysymys myös tuomioistuimen velvollisuudesta yksilöidä vangitsemispäätöksessä velallisen toimimisvelvollisuus.

KonkurssiL 4 luku 6 § KonkurssiL 4 luku 11 §

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja