Koeaikana tehdystä rikoksesta olisi tullut haastaa vastaamaan määräajassa, jotta ehdollinen rangaistus olisi voitu panna täytäntöön

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:25 Rangaistuksen määrääminen - Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi

A tuomittiin 31.12.2011 päättyneenä ehdollisen vankeuden koeaikana tehdyistä rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän haastehakemus oli 17.1.2012 eli ennen rikoslain 2 b luvun 5 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä toimitettu käräjäoikeuden kansliaan. Kun haastehakemus oli kuitenkin annettu tiedoksi A:lle vasta 26.3.2013, syytettä ei ollut nostettu sanotussa lainkohdassa säädetyin tavoin vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Ehdollista vankeusrangaistusta ei voitu määrätä pantavaksi täytäntöön.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto