KHO: Laki ei salli huostaanotetun lapsen ja vanhemman puheluiden kuuntelemista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO:2015:38 Lastensuojelu – Perhe-elämän suoja – Yksityiselämän suoja – Luottamuksellisen viestin salaisuus – Lailla säätämisen vaatimus – Yhteydenpidon rajoittaminen – Yhteydenpidon rajoittamisen tapa – Puhelinkeskustelu – Puhelun kuunteleminen kaiuttimesta

Lapsen ja tämän vanhemman yhteydenpitoa oli päätetty rajoittaa muun ohella siten, että kaiutin on päällä heidän puhelunsa aikana.

Lastensuojelulain 62 §:n 2 momentin mukaan lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimitse saadaan rajoittaa laissa säädetyin edellytyksin. Lastensuojelulain säännös ei mahdollistanut puhelujen kuuntelemista kaiuttimen avulla.

Äänestys perusteluista 3–2

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto