Kela: Etuuksien takaisinperintä yhtenäistyy vähävaraisilla asiakkailla

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kelan perintäkeskus ei enää tee osamaksusuunnitelmia toimeentulotukea saavien tai muuten vähävaraisten asiakkaiden kanssa. Kelan ei ole mahdollista sopia maksujärjestelyistä, jotka vaarantavat asiakkaan toimeentulon

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela joutuu perimään sen takaisin. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta maksaa perittävää määrää kerralla takaisin, hän voi sopia erikseen osamaksusuunnitelmasta Perintäkeskuksen kanssa. Toinen vaihtoehto on, että takaisin perittävä summa kuitataan muista asiakkaalle maksettavista Kelan etuuksista.

Tähän saakka Kelan perintäkeskus on voinut poikkeustilanteissa tehdä takaisinperinnästä osamaksusuunnitelman myös toimeentulotukea saavan asiakkaan kanssa. Nyt menettelystä on luovuttu.

– Jos asiakkaan mahdollisuus maksaa perintävelkaa perustuu toimeentulotuesta saatavaan tuloon tai asiakas on muuten vähävarainen, osamaksusuunnitelmaa ei voida tehdä. Kelan ei ole mahdollista tehdä maksujärjestelyjä, jotka vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon, toteaa etuuspäällikkö Suvi Onninen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosastolta.
Uuden ohjeen mukaan toimeentulotukea saava asiakas voi itse halutessaan maksaa takaisin perittävää velkaa myös osissa, mutta maksusuunnitelmaa velasta ei voi tehdä. Mahdollisten maksukehotusten jälkeen perintä siirtyy ulosottoon.
Asiakkaan kanssa ei myöskään voida sopia perittävän summan kuittaamisesta muista Kelan etuuksista, jos asiakas saa toimeentulotukea tai on muuten vähävarainen (tulot ovat alle toimeentulotuen perusosan). Kuittaus voidaan tehdä, jos asiakkaalle jää kuittauksen suorittamisen jälkeen käyttöön vähintään toimeentulotuen määrä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto