I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

I-SHO:2015:2 Ne bis in idem Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen

Vastaajaa syytettiin verorikkomuksesta sillä perusteella, että hän oli jättänyt määräajassa suorittamatta tilitettävän arvonlisäveron. Verotililain tultua voimaan hänelle ei ollut veron maksamattomuuden perusteella määrätty veronkorotusta vaan viivästyskorkoa. Samanaikaisesti hänelle oli kuitenkin määrätty arvonlisäveron osalta veronkorotus veron ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisen perusteella. Käräjäoikeus katsoi, että kysymys oli eri teoista eikä ne bis in idem -kielto tullut sovellettavaksi ja katsoi vastaajan syyllistyneen verorikkomukseen.

Vastaaja vetosi hovioikeudessa paitsi muuhun myös ne bis in idem -kieltoon ja siihen, että vahingonkorvausvelka oli osaksi vanhentunut.

Hovioikeus tuomiossa mainitsemillaan perusteilla katsoi, että tekojen samuus-edellytys veronkorotuspäätösten ja syytteen osalta täyttyi ja jätti syytteen tutkimatta. Koska asiassa ei voitu enää veronkorotuksen määräämisen jälkeen nostaa syytettä eikä käsitellä asiaa rikosasiana tuomioistuimessa, vahingonkorvausvelan vanhentumista tuli arvioida velan vanhentumisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto