Hovioikeustuomarit eivät esteellisiä vangittuaan syytetyn, jonka syyte oli käräjäoikeudessa hylätty

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

Hovioikeustuomarit eivät esteellisiä vangittuaan syytetyn, jonka syyte oli käräjäoikeudessa hylätty

HelHO:2015:3 Oikeudenkäyntiväite Tuomarin esteellisyys

A on esittänyt väitteen, että hovioikeudenneuvokset MHK, HMV ja SO ovat esteellisiä käsittelemään ja ratkaisemaan hovioikeudessa vireillä olevan häntä koskevan rikosasian R 13/1421.

Käräjäoikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen näyttämättä jääneenä. Syyttäjän haettua muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaadittua A:ta vangittavaksi MHK, HMV ja SO olivat 31.10.2014 antamallaan päätöksellä määränneet A:n vangittavaksi todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. Oli perusteltua epäillä, että tuomareille oli muodostunut syyttömyysolettaman vastainen ennakkokäsitys A:n syyllisyydestä. Hovioikeudessa ei ollut nimetty uutta näyttöä.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja