Hovioikeus ei saanut hyödyntää esitutkintakertomusta uutena selvityksenä kuulematta valittajana ollutta vastaajaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:20 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen - Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä

Käräjäoikeus oli rikosasiassa päättänyt, ettei vastaaja A:n esitutkintakertomusta saanut hyödyntää todisteena asiassa, ja katsonut muun näytön perusteella, että A oli syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. A:n valitettua hovioikeuteen syyttäjä oli vastauksessaan vedonnut A:n esitutkintakertomukseen. Hovioikeus katsoi, että syyttäjä voi vedota esitutkintakertomukseen näyttönä A:ta vastaan, esitutkintakertomuksen osaltaan vahvistavan käräjäoikeuden muusta näytöstä tekemän johtopäätöksen oikeellisuuden ja myös näistä syistä pääkäsittelyn toimittamisen asiassa olevan selvästi tarpeetonta. Hovioikeuden katsottiin menetelleen virheellisesti, kun se ei ollut varannut A:lle tilaisuutta lausua esitutkintakertomuksen huomioon ottamisesta asiassa ja kun se oli ratkaistessaan asian kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella käyttänyt esitutkintakertomusta todisteena

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto