Euroopan unionin neuvosto: Liikennerikostentekijät jäljitettävissä EU:ssa

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Sääntöjä tietojenjakamisesta ulkomaisten ajoneuvon kuljettajien tekemistä liikennerikkomuksista ja -rikoksista aletaan soveltamaan kaikissa EU-maissa vuodesta 2017

Tuolloin uusi rajat ylittävää täytäntöönpanoa koskeva direktiivi, jonka Neuvosto hyväksyi 2.3.2015, on saatettava voimaan.
Komission mukaan silloin, kun kuljettajan auto on rekisteröity ulkomailla, niin tämä syyllistyy kolme kertaa todennäköisemmin liikennerikoksiin ja -rikkomuksiin kuin maassa asuva kuljettaja

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja