Euroopan parlamentti vaatii toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi verkossa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

Toimien tulisi kattaa hyväksikäytön tutkinta, rikoksentekijöiden syytteeseenpano, lapsiuhrien suojelu ja laittoman sisällön poistaminen verkosta. Parhaillaan valmisteilla oleva tietosuojauudistuksen on tarkoitus tuoda mukanaan muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa entistä paremmin, parlamentin jäsenet korostavat

Vakavat rikokset, kuten lasten seksuaalinen riisto ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät kuvat, edellyttävät kokonaisvaltaista toimintaa, joka kattaa rikosten tutkinnan, rikoksentekijöiden syytteeseenpanon, lapsiuhrien suojelun ja rikosten ehkäisyn, parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 606 puolesta, 4 vastaan ja 67 tyhjää.

Parlamentti pyytää päätöslauselmassaan komissiota ja jäsenmaita toteuttamaan erilaisia toimia, joiden avulla voitaisiin torjua entistä paremmin verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä:Verkossa oleva laiton sisältö on poistettava pikaisesti ja siitä on ilmoitettava viranomaisille. Mepit korostavat tieto- ja viestintätekniikka-alan, internetpalvelutarjoajien ja verkkoisännöintipalvelujen tarjoajien asemaa, kun pyritään varmistamaan laittoman verkkosisällön poistaminen verkosta nopeasti ja tehokkaasti asiasta vastaavan viranomaisen pyynnöstä

Europolille ja kansallisille viranomaisille pitäisi taata riittävät varat, henkilöstöresurssit, tutkintavaltuudet ja tekniset valmiudet, jotta ne voisivat tutkia rikoksia tehokkaasti ja asettaa rikoksentekijöitä syytteeseen.

Uuteen huipputeknologiaan liittyvää osaamista pitää kehittää, jotta voitaisiin analysoida valtavia määriä lasten hyväksikäyttöön liittyvää, myös ns. pimeään verkkoon piilotettua kuvamateriaalia.

Lasten henkilötiedot on suojattava verkossa asianmukaisesti. Lapsille pitäisi lisäksi antaa helpolla ja lapsiystävällisellä tavalla tietoa riskeistä ja seurauksista, joita liittyy henkilötietojen käyttämiseen verkossa. Mepit korostavat, että valmisteilla oleva tietosuojauudistus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeuksia voidaan suojata verkossa entistä paremmin.

Vastuullista käytöstä sosiaalisessa mediassa käsittelevien tiedotuskampanjoiden ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseen tähtäävien ohjelmienavulla voitaisiin tarjota tietoa sekä lapsille että vanhemmille ja opettajille, jotta he ymmärtäisivät ja osaisivat käsitellä internetin riskejä. Lapsille tulisi perustaa erityinen vihjepalvelu, jotta he voivat ilmoittaa hyväksikäytöstä nimettömästi.

Niiden EU-maiden, jotka eivät ole vielä sitä tehneet, pitäisi saattaa direktiivi vuodelta 2011 lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään (päätöslauselman mukaan toistaiseksi alle puolet jäsenvaltioista on pannut sen täysin täytäntöön).

Kansainvälinen ongelma, joka edellyttää kansainvälistä ratkaisua

Parlamentin jäsenet korostavat päätöslauselmassaan tarvetta parantaa alan kansainvälistä yhteistyötä ja valtioiden rajat ylittävää tutkintaa, sillä nämä rikokset liittyvät satoihin maihin ja niiden oikeudenkäyttöalueisiin ja lainvalvontaviranomaisiin.Mepit pitävät myönteisenä EU:n ja 55 muun maan yhteistä aloitetta muodostaa maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online). Aloitteen tavoitteena on pelastaa yhä useampia uhreja, taata entistä tehokkaampi syytteeseenpano, lisätä tietoisuutta ja vähentää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän kuvamateriaalin määrää verkossa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja