Euroopan parlamentti: Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE): Oikeuden mukainen oikeudenkäynti - Luonnos EU:n lainsäädännön syyttömyysolettamasta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

LIBE hyväksyi 31.3 epäillyn oikeuden tulla pidetyksi syyttömänä jäsenvaltioissa kunnes tämä todistetaan syylliseksi

"Syyttömyysolettama on perusoikeus ja ennen kaikkea se on olennainen periaate, jos haluamme estää mielivaltaiset tuomiot ja vallan väärinkäyttöä rikosoikeudenkäynnissä. Periaatteella pyritään takaamaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin", sanoi esittelijä Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) valiokuntakäsittelyssä.
"Direktiiviehdotus on tärkeä siksi, että syyttömyysolettaman periaate on ollut heikkenemässä useissa EU: n jäsenvaltioissa", hän lisäsi.
Valiokunnan äänestys antaa esittelijälle valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan unionin neuvoston kanssa, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen direktiiviehdotuksesta. Kolmikantaneuvottelujen parlamentin, neuvoston ja komission välillä pitäisi alkaa pian

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto