Euroopan muuttoliikeverkosto: Raportti maahantulokieltojen ja takaisinottosopimusten toimivuudesta EU:ssa

EMN-tutkimus on selvittänyt mikä merkitys maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla on kolmansien maiden kansalaisten palautuksissa ja miten heidän paluutaan voidaan tehostaa

Lisäksi tarkastellaan, onko maahantulokielloilla ja takaisinottosopimuksilla vaikutusta sille, myönnetäänkö henkilölle paluuavustusta. Synteesiraportti perustuu 24 EMN-yhteyspisteen kansallisille raporteille ja siitä on laadittu EMN Tiedote, joka tuo esiin tutkimuksen löydöksiä.