Euroopan komissio: Markkinoilta vedettiin vuonna 2014 tuhansia vaarallisia tuotteita kuluttajien suojelemiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan komission tänään julkaisemien tilastojen mukaan lähes 2 500 tuotetta todettiin vuonna 2014 vaarallisiksi kuluttajille. Näitä tuotteita – kaikkea leluista moottoriajoneuvoihin – ei päästetty EU:n markkinoille tai ne vedettiin sieltä pois

Komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat jo 12 vuoden ajan tehneet yhteistyötä varmistaakseen Euroopan markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuuden. Tässä on apuna tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä (RAPEX).

”Jokaisen Euroopassa myytävän tuotteen on oltava kuluttajien kannalta turvallinen, joten tuotteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa, on poistettava markkinoilta mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä olemme luoneet nopean hälytysjärjestelmän, joka on vuosien mittaan osoittautunut erittäin tehokkaaksi eurooppalaisten kuluttajien suojelemisessa. Tämä on hyvin käytännöllinen esimerkki yhteistyöstä, jota EU:ssa tehdään kansalaisten hyväksi”, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi.

Nopealla hälytysjärjestelmällä, joka kattaa kaikki markkinoilla olevat tuotteet elintarvikkeita lukuun ottamatta, varmistetaan nopea tiedonkulku jäsenvaltioiden ja komission välillä vaarallisista tuotteista, jotka on vedetty markkinoilta ja/tai joiden palautusmenettely on käynnistetty jossain päin Eurooppaa. Tällä tavoin asianmukaisiin jatkotoimiin (myynnin kieltäminen/pysäyttäminen, vaarallisen tuotteen vetäminen markkinoilta tai kerääminen takaisin kuluttajilta ja tulliviranomaisten suorittama tuonnin hylkääminen) voidaan ryhtyä kaikkialla EU:ssa ja tieto saadaan myös kuluttajille. Vuonna 2014 tällaisia jatkotoimia rekisteröitiin järjestelmään 2 755.

Nopean hälytysjärjestelmän verkkosivuilla vierailtiin vuonna 2014 lähes 2 miljoonaa kertaa, ja uuden hakukoneen ansiosta kuluttajat ja yritykset löysivät aiempaa helpommin tietoa vaarallisten tuotteiden havaitsemisesta ja niihin liittyvistä palautusmenettelyistä.

Järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 31 maata (EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein).

Mistä tuotteista aiheutuu vaaraa?

Vuonna 2014 korjaavia toimenpiteitä toteutettiin eniten kahdessa tuoteryhmässä: lelut (28 %) sekä vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (23 %). Näiden tuotteiden aiheuttamia useimmin ilmoitettuja vaaroja olivat kemialliset vaarat sekä loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

Kemialliset vaarat liittyivät yleisimmin kenkiin ja nahkatuotteisiin (esim. kromi(VI)-yhdisteet, joilla on ihoa herkistäviä ominaisuuksia), leluihin ja lastenhoitotarvikkeisiin (esim. muovin pehmennin, joka saattaa aiheuttaa hedelmättömyyttä) ja jäljitelmäkoruihin (esim. haitalliset raskasmetallit).

Mistä vaaralliset tuotteet tulevat?

Kiina on edelleen yleisin alkuperämaa hälytysjärjestelmässä. Viime vuonna 64 prosenttia vaarallisia tuotteita koskevista ilmoituksista liittyi Kiinasta tuleviin tuotteisiin. Osuus on sama kuin vuonna 2013. Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä Kiinan kanssa varmistaakseen, että Kiinan viranomaiset puuttuvat kaikkiin tuoteturvallisuusongelmiin paikan päällä. Yhteistyössä hyödynnetään järjestelmän Kiinaa koskevaa sovellusta.

Nopea hälytysjärjestelmä numeroina

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 2 435 ilmoitusta.

Ilmoitusten määrä on lisääntynyt 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuluttajansuoja on siis parantunut, koska markkinoilla on aiempaa vähemmän vaarallisia tuotteita.

Vuonna 2014 toteutettiin yhteensä 2 755 jatkotoimea.

Kun jäsenvaltiot havaitsevat tuotteen, joka ei ole turvallinen, ne tekevät ilmoituksen hälytysjärjestelmään. Kaikki muut maat etsivät kyseistä tuotetta markkinoiltaan ja, jos tuote löytyy, ilmoittavat toteuttamistaan jatkotoimista (myynnin kieltäminen/pysäyttäminen, vaarallisen tuotteen vetäminen markkinoilta tai kerääminen takaisin kuluttajilta ja tulliviranomaisten suorittama tuonnin hylkääminen).

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto