Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – helmikuu

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja

Verotus: Komissio kehottaa Suomea muuttamaan autoverolainsäädäntöään leasing-vuokrattujen ja vuokrattujen ajoneuvojen osalta

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Suomea muuttamaan autoverolainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että autoverosta kannetaan ainoastaan oikeasuhteinen osuus, kun Suomessa asuva henkilö rekisteröi toisessa EU:n jäsenvaltiossa leasing-vuokratun tai vuokratun ajoneuvon. Tämä koskee tilanteita, joissa ajoneuvon täsmällinen käyttöaika on tiedossa esimerkiksi leasing-vuokraus- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Komissio epäilee myös, että autoveron palautusjärjestelyn ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt voivat johtaa siihen, ettei kukaan enää halua käyttää vapauttaan tarjota palveluja toisiin jäsenvaltioihin ja vastaanottaa palveluja muista jäsenvaltioista.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - asianajaja