EIT: Sotarikoksista Kroatiassa poissaolevana 20 vuoden vankeusrangaistukseen tuomittu ei pystynyt tehokkaasti saamaan uutta oikeudenkäyntiä: EIS 6 artiklan loukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että valittajalla ei ollut tehokkaita mahdollisuuksia saada hänen poissaollessaan annettua 20 vuoden tuomiota uudelleen käsiteltäväksi. Uudelleen käsitteleminen olisi vaatinut valittajaa ilmoittautumaan kansallisille viranomaisille ja kroatialaisen osoitteen esittämistä, mikä - huomioon ottaen voimassa ollut 20 vuoden tuomio ja vangitsemismääräys - olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että hänen olisi vapaaehtoisesti alistuttava vankeuteen. Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu.

EIT:n lehdistötiedotteesta:
In today’s Chamber judgment in the case of Sanader v. Croatia (application no. 66408/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
a violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights
The case essentially concerned the complaint by a man convicted in his absence of war crimes – committed in 1991 as a participant in Serb paramilitary forces – that he was unable to obtain a rehearing of his case.
The Court found that the possibilities under Croatian law to obtain a retrial, as suggested by the Croatian Government, had not provided Mr Sanader with sufficient certainty with the opportunity of appearing at a new trial. In particular, by obliging him to appear before the national authorities and to provide an address of residence in Croatia in order to request a retrial, the Croatian authorities had created a disproportionate obstacle to his use of the remedy.
Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Press release