EIT: Ei ne bis in idem -loukkausta

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -

EIT: Ei ne bis in idem -loukkausta, kun poliisi määräsi uuden ajokiellon samasta teosta (idem) kuin mistä käräjäoikeus jo oli määrännyt ajokiellon, ja joka kielto oli päättynyt ennen poliisiin määräämää ajokieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion kahdesti tutkimisen ja rankaisemisen (ne bis in idem) kiellosta Suomea koskien. Äänin 6-1 EIT katsoi, että kieltoa ei ollut loukattu, vaikka ajokieltoa koskeneen prosessin myös poliisissa katsottiin olleen luonteeltaan rikosoikeudellinen, sekä käräjäoikeuden että poliisin määräämä ajokielto olivat perustuneet samaan tapahtumainkulkuun eli ajamiseen tiettynä päivänä (idem), ja käräjäoikeuden määräämä ajokielto oli tullut lopulliseksi ennen poliisin määräämää ajokieltoa.

Enemmistö katsoi, että kyseessä ei ollut prosessien toisto (bis), koska yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut ajokiellon määrääminen ja toisaalta hallinnollisessa menettelyssä tapahtunut uuden ajokiellon määrääminen muodostivat EIS 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla yhden kokonaisuuden.
Eri mieltä ollut tuomari katsoi, että ne bis idem -kieltoa oli loukattu.
EIT:n lehdistötiedotteesta:
Boman v. Finland (no. 41604/11)
The applicant, Alexander Boman, is a Finnish national who was born in 1992 and lives in Jomala (Finland). The case concerned his complaint of having been punished twice for the same offence.
Early in 2010 Mr Boman was charged with causing a serious traffic hazard and operating a vehicle without a licence. The prosecutor requested that Mr Boman be banned from driving based on the charge of causing a serious traffic hazard. The District Court convicted Mr Boman in April 2010, and duly sentenced him to a fine and a driving ban up until 4 September 2010. In May 2010 the police imposed a new two month driving ban on Mr Boman, to start on 5 September, for driving a vehicle without a licence.
Relying on Article 4 of Protocol No. 7 (right not to be tried or punished twice) to the Convention, Mr Boman complained that he had been subjected to two sets of criminal proceedings and two punishments for an offence derived from one set of facts.
No violation of Article 4 of Protocol No. 7

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy -