Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja

Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

I-SHO:2014:12 Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Henkilökohtainen verotus Ne bis in idem

Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli tahallaan edistänyt B:n tekemää törkeää veropetosta, kun A:n vastuulla oli laadittu A:n omistaman osakeyhtiön nimissä C Oy:lle osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja yhteensä 56.108,60 euron arvosta laskuttamalla palkkoja alihankintakuluina, mikä oli aiheuttanut C Oy:n ennakkoperinnässä verojen määräämisen liian alhaiseksi.

A:lle oli ennen syytteen nostamista määrätty henkilökohtaisessa verotuksessa veronkorotuksia, mikä oli perustunut siihen, että A, joka oli C Oy:n työntekijä, oli laskuttanut omaa palkkatuloaan yhteensä 56.108,60 euroa alihankintakuluina omistamansa osakeyhtiön nimellä C Oy:ltä.

Kun syytteen teonkuvaus ei sisältänyt mitään sellaista toimenpidettä, joka muuttaisi tekokokonaisuuden avunantorikoksen osalta toiseksi kuin se tekokokonaisuus, joka oli ollut jo arvioitavana hallinnollisessa prosessissa ja johtanut veronkorotuksiin, hovioikeus päätyi siihen, että ne bis in idem -kielto esti syytteen tutkimisen.

- asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – asianajaja