Ylijohtaja Sami Manninen: Oikeuskanslerinviraston rooli voisi olla lainsäädäntötyötä tukeva

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen ehdottaa oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan,

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen ehdottaa, että oikeuskanslerinviraston roolia mietittäisiin. - Eduskunnan perustuslakivaliokunta on toivonut oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen työnjaon kehittämismahdollisuuksien selvittämistä. Minusta siinä yhteydessä olisi harkittava oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan, ylijohtaja Manninen totesi tänään puhuessaan Hallintotuomioistuinpäivässä Helsingissä.

Mannisen mukaan lainvalmistelutyössä kaikki asiantunteva apu on tarpeen. Hänen mukaansa on kyse niin lainvalmisteluammatin oppimisesta kuin hyvistä prosesseista.

- Lainvalmistelulle on muotoutunut prosessimalli esi-, perus- ja jatkovalmisteluvaiheineen. Prosessissa on mahdollista huolehtia valmistelun perustumisesta luotettavaan tietoon sekä valmistelun avoimuudesta ja valmistelutyön oikea-aikaisesta poliittisesta ohjauksesta. Valmisteluvaiheille on myös varattava kunkin asian laadun vaatima aika.

Mannisen mukaan lainvalmistelutyön tulee olla suunnitelmallista ja osaamista tarvitaan laajasti kaikissa ministeriössä. - Oikeusministeriö tekee parhaansa antaakseen muille ministeriöille niiden tarvitsemaa asiantuntija-apua. Oikeusministeriön voimavarat kuitenkin ovat rajalliset, Manninen totesi.

Manninen korosti, että lainvalmistelijan ammattiin ei ole mahdollista opiskella missään oppilaitoksessa. - Valtioneuvoston on itse huolehdittava valmistelijakunnan osaamisesta ja koulutuksesta, Manninen painotti.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies