Yle.fi: Matkustajilla ja lentoyhtiöillä yhä enemmän kiistoja myöhästymisen korvaamisesta – pelisäännöt täyttä hepreaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Matkustajan on mahdollista saada jopa 600 euron kipurahat lennon myöhästyessä pahasti. Mutkikkaiden pykälien takia matkustajan on usein mahdotonta varmistua itse, onko hänellä oikeutta korvaukseen vai ei

Kuluttajariitalautakunnan saamat valitukset lentojen myöhästelyistä ovat lisääntyneet kaikki viimeiset vuodet nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2012 valituksia tuli 150, mutta tänä vuonna määrä on nousemassa reippaasti yli 600:n.

Viivästyskiistat liittyvät pääsääntöisesti vakiokorvaukseen, jonka voi saada lennon myöhästyessä yli kolme tuntia. Korvaus on tällöin 250–600 euroa.

Riitojen lisääntymistä selittää pitkälti se, että yhä usempi lentomatkustaja on tietoinen oikeuksistaan.

Useimmat kiistat juontuvat siitä, että korvauksista määräävät EY-säädökset ovat tulkinnanvaraisia. Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa vakiokorvausta, jos myöhästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista.

Pykälät "poikkeuksellisista olosuhteista" ovat kuitenkin epäselviä – siksi niistä syntyy kiistoja asiakkaan ja lentoyhtiön välille.

Matkustajan on usein vaikeaa tai mahdotonta varmistua itse, onko lentoyhtiö menetellyt oikein kieltäytyessään vakiokorvauksesta. Tästä puolestaan seuraa usein se, että oikeutta etsitään Kuluttajariitalautakunnan kautta.

Finnairista eniten valituksia

Lentojen viivästysvalituksia tehdään Kuluttajariitalautakunnalle ylivoimaisesti eniten Finnairista – tähän vaikuttaa se, että Finnair on myös suomalaisten eniten käyttämä lentoyhtiö.

Finnair saa vuosittain muutamia tuhansia vakiokorvaushakemuksia lentojen viivästyksistä tai peruutuksista. Yhtiön mukaan asiakaspalvelu saa ratkaistua valtaosan hakemuksista asiakasta tyydyttävällä tavalla ilman Kuluttajariitalautakuntaa.

Finnair ilmoittaa, että ainoastaan joissain yksittäistapauksissa se ei ole noudattanut Kuluttajariitalautakunnan antamaa ratkaisusuositusta. Merkille pantavaa on se, että tavallisesti isot yhtiöt kuitenkin noudattavat lautakunnan suosituksia sataprosenttisesti.

Paremmilla pykälillä valitukset vähenisivät

Lisääntyvät lentovalitukset pahentavat Kuluttajariitalautakunnan työpaineita, sillä juttumäärä on ollut muutenkin kasvussa viime vuodet.

– Olen huolissani, koska helpotusta ei ole näköpiirissä, kommentoi lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg lentovalitusten kasvavaa määrää.

Ståhlberg uskoo, että valtaosa lentovalituksista jäisi pois, jos säädökset myöhästymiskorvauksista olisivat selkeät.

Hän kaipaa selkeytystä erityisesti siihen, millaiset lentokoneen tekniset viat ovat sellaisia, että ne vapauttavat lentoyhtiön vakiokorvauksen maksusta.

Asetusmuutos etenee tahmeasti

Vakiokorvauksista lennon myöhästyessä säädetään EY-asetuksesta ja EU-tuomioistuimen päätöksissä.

Pykälien epämääräisyys on aiheuttanut päänvaivaa matkustajille, lentoyhtiöille ja kuluttajaviranomaisille ympäri EU:ta. Vaikka säännöt ovat kaikille samat, korvauskäytännöt vaihtelevat eri EU-maissa.

Lukuisiin korvauskiistoihin havahtunut Euroopan komissio on ehdottanut tarkennuksia matkustajien oikeuksiin mm. niin, että riitoja aiheuttava ”poikkeusolo” määritellään selkeämmin.

Tavoite on, että uusien pelisääntöjen myötä korvauskiistat vähenisivät. Kyseistä uudistusta on valmisteltu Euroopan Unionin neuvoston virkamiestyöryhmässä jo pari vuotta, mutta jäsenvaltioiden kesken ei ole päästy kaikista asioista yhteisymmärrykseen.

Vielä ei ole näköpiirissä, milloin uudistettu ja selkeämpi asetus lentomatkustajan oikeuksista tulee voimaan.

– Nopeamminkin valmistelu on joskus viety läpi, mutta ei tämä ole aivan poikkeuksellista, sanoo lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen oikeusministeriöstä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto