Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies


Hallitus esittää osakeyhtiölakiin muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. 

Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Muutos alentaisi kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys sen sijaan, että yrittäjä toimisi yksityisenä elinkeinonharjoittajana.
Lisäksi muutos helpottaisi yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia sekä vahvistaisi muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä.
Uudistuksen tarkoituksena on kannustaa yrittäjyyteen. On tärkeää, että myös pienet yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja. Jos yritys perustetaan heti osakeyhtiönä, on helpompi kerätä rahoitusta ja laajentaa, eikä riskiä kanneta itse. 
Osakepääomavaatimuksen poisto koskisi noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voisi halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

Muutoksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot