Yksinomaiseen käyttöön määrätylle rasitteelle ei ollut perustetta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KKO:2017:90 Kiinteistönmuodostamislaki - Halkominen Rasite

Halkomistoimituksessa toimitusinsinööri oli antanut määräyksen, että toimituksessa vesialueelle perustettu laiturirasite tuli rasitteeseen oikeutetun kiinteistön yksinomaiseen käyttöön ja että rasitetun kiinteistön oikeudet poissuljettiin rasitealueelta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että yksinomaista käyttöä koskevan rasitteen määräyksen antamiselle ei ollut asiassa edellytyksiä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies