Vuoden 2017 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Kuluttajaluoton koron muuttamista koskevia säännöksiä selvennetään. Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttää jatkossa välittäjän rekisteröintiä.Tiedote 13.10.2016

Tiedote 1.12.2016

Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu Tuomioistuimia koskeva lainsäädäntö selkiytyy, kun uusi tuomioistuinlaki tulee voimaan. Laki sisältää kootusti tähän asti eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta, jäsenistä ja henkilöstöstä.

Tiedote 25.8.2016

Tiedote 15.12.2016

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys. Tämä 0,86 prosentin tarkistus perustuu lakiin kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista.

Tiedote 9.12.2016

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 0,86 prosentin pienennys.

Tiedote 9.12.2016

Vihkimismaksuihin korotuksia Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta siviilivihkimisestä ja parisuhteen rekisteröinnistä veloitettava maksu nousee 1.1.2017 lukien 250 euroon. Vastaavasti virka-aikana mutta virkapaikan ulkopuolella tapahtuvasta vihkimisestä perittävä maksu nousee 150 euroon. Virka-aikana virkapaikalla toimitettava vihkiminen tai parisuhteen rekisteröinti on edelleen maksutonta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies