Voiko asianajaja lähettää tulkin vankilaan kääntämään suullisesti kansliatuomiota?

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Oikeusasiamies arvioi miten suomen kieltä taitamaton tutkintavanki voi saada tiedon tuomioistuimen kansliatuomiosta

Kantelija pyysi 16.12.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä tutkimaan vankilan menettelyä. Hän on ollut tulkintavankina vankilassa. Käräjäoikeus oli 14.12.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut hänet seitsemäksi vuodeksi vankeuteen.
Kantelijan puolustaja oli 15.12.2015 lähettänyt sähköpostilla vankilaan ilmoituksen siitä, että tulkki on seuraavana päivänä tulossa vankilaan kääntämään käräjäoikeuden tuomiota kantelijalle ja että puolustaja ei itse ole tuolloin tulossa mukaan vankilaan. Vankila on ilmoittanut puolustajalle, ettei tulkki pääse tapaamaan kantelijaa. Vankilan vastaus kuului seuraavasti.
"Tulkki ei pääse tapaamaan päämiestänne [kantelijan nimi poistettu]. Hän on yksityishenkilö, ei viranomainen, ei viranomaisen tilaama tulkki eikä hän tule tulkkaamaan ketään vankia avustavaa henkilöä. Hän voi tavata vankia viikonloppuna jos vanki itse varaa hänelle tapaamisen, mutta tapaamisessa ei saa olla esillä mitään papereita".
Kantelussa katsotaan, että vankilan menettely on perusteetonta ja loukkaa kantelijan oikeuksia vakavalla tavalla. Kantelun mukaan puolustajalla täytyy olla oikeus käyttää tehtävänsä suorittamisessa tarpeellisia ammattihenkilöitä kuten tulkkeja haluamallaan ja tehtävän vaatimalla tarkoituksenmukaisella tavalla. Kantelussa kerrotaan myös, ettei kantelija osaa suomen kieltä, ettei käräjäoikeus ollut saanut tuomiota vielä käännettyä kantelijan äidinkielelle ja että kyseinen tulkki toimi tulkkina myös käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Kantelijan mukaan seitsemän vuoden tuomion perusteiden tietoon saaminen omalla kielellään on lain edellyttämä riittävä erityinen syy järjestää tapaaminen muutoin kuin sitä varten varattuna aikana.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies