Virolainen siviilituomio tunnustettiin vastaajan väitteistä huolimatta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

VaaHO:2015:9 Kansainvälinen prosessioikeus Bryssel I -asetus Ulkomaisen tuomion tunnustaminen Selkeä oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus (ordre public) Kuulemisperiaate Haastehakemusta vastaava asiakirja

Kysymys siitä, oliko virolaisen tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamisesta kieltäydyttävä Bryssel I -asetuksen 34 artiklan 1 kappaleen perusteella sen vuoksi, että tunnustaminen olisi selkeästi vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public). Kysymys lisäksi siitä, oliko istuntokutsua pidettävä mainitun artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuna haastehakemusta vastaavana asiakirjana ja oliko tuomion tunnustamisesta kyseisen kappaleen nojalla kieltäydyttävä sen vuoksi, että vastaajaa ei ollut kutsuttu virolaisen tuomioistuimen toimittamiin suullisiin käsittelyihin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto